Bình trà

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
0 nhận xét
Bình trà

Đọc thêm »

Gạt tàn thuốc lá hình chú Heo

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011
0 nhận xét
Gạt tàn thuốc lá hình chú Heo
Đọc thêm »

Bình hoa có hoa văn

0 nhận xét
Bình hoa
Đọc thêm »

Bức phù điêu có hoa văn Chùa Thiên Mụ

0 nhận xét
Bức phù điêu có hoa văn Chùa Thiên Mụ
Đọc thêm »

Bình gốm dẹp

0 nhận xét
Bình gốm dẹp
Đọc thêm »

Bình gốm dẹp

0 nhận xét
Bình gốm loại dẹp
Đọc thêm »

Bình Gốm để trang trí

0 nhận xét
Bình gốm trang trí
Đọc thêm »

Bình đựng rượu dẹp

1 nhận xét
Bình đựng rượu dẹp
Đọc thêm »

Các sản phẩm trang trí khác

1 nhận xét
Đọc thêm »

Lọ gốm

0 nhận xét
Lọ gốm
Đọc thêm »

Bình gốm có gắn các tai nấm

0 nhận xét
Bình gốm có gắn các tai nấm
Đọc thêm »

Phù điêu tạc hình Hải Vân Quan

0 nhận xét
Phù điêu tạc hình Hải Vân Quan
Đọc thêm »

Bình hoa bầu

0 nhận xét
Bình hoa bầu có đáp nổi hoa lá
Đọc thêm »

Phù điêu hình tròn có hoa

0 nhận xét
Phù điêu hình tròn có hoa
Đọc thêm »

Đèn sáp hình con khỉ

0 nhận xét
Mẫu: PTC3245
Đèn sáp hình con khỉ
Đọc thêm »

Bình đựng vôi

0 nhận xét
Bình đựng vôi ăn trầu của người xưa
Đọc thêm »

Bức phù điêu hình 2 con cá

0 nhận xét
Bức phù điêu hình 2 con cá
Đọc thêm »
 

Google Translator

Tìm kiếm

Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

(+84) 0918 494 326
(+84) 0128 33 88 911

langcophuoctich@gmail.com

 

© 2011 - 2017 Gốm Phước Tích
Design by DN In collaboration with Breaking News, Trucks, SUV